# 3371 - 72"x24" V Hitachi Ex300, John Deere JD330....

# 3371 - 72"x24" V Hitachi Ex300, John Deere JD330....

2,499.00

New SEC 72" X 24" V Tooth Bucket, Fits Hitachi EX300, ZX330, EX370, ZX350, John Deere JD330, JD350,  JD370, JD300, Volvo EC330,  Daewoo S330, Hyundai 450LC, Approximate Bucket Weight 1950 lbs., 425mm Ear, 100mm Pin, SN: 3371

Add To Cart